Ingen avklaring om ny LMK-forsikring

Fra LMK har vi fått epost som sier at samarbeidet med WaterCircles opphører 31/12 2017 og at LMK ikke har på plass noen avtale med ny forsikringsgiver ennå. Det er den enkelte forsikrede som eier polisen slik at forsikringen videreføres også uten LMK. Vi har vært i kontakt med WaterCircles tidligere i år og de bekrefter til oss at de ønsker å videreføre ordningen med de klubber som er interessert.

Epost fra LMK:
lmkSiden januar 2017 har det vært kjent at LMK har sagt opp Samarbeidsavtalen med WaterCircles Norge AS. Det har likevel vært et uavklart forhold hvor lenge avtalen fortsatt skulle løpe tidsmessig. LMK har derfor kunnet informere forsikringstakerne i svært begrenset grad.
LMK har under hele prosessen presisert at alle som i dag har LMK-forsikring, fremdeles har forsikringer på sine kjøretøy. Oppsigelsen av samarbeidet endrer ikke ved dette, og det er den enkelte forsikringstaker som tegner og avslutter eget kundeforhold.
Siden oppsigelsen har nytegninger og fornyelser av forsikringer fortsatt med WaterCircles Norge, og vi oppfordrer eierklubbene i LMK til løpende å fortsette arbeidet med nytegninger av forsikringer.
07.07.2017 kom WaterCircles Norge og LMK til enighet om en sluttdato for samarbeidet, og dette innebærer at Samarbeidsavtalen løper ut 2017. At Samarbeidsavtalen opphører innebærer imidlertid ikke at de enkelte LMK-medlemmenes forsikringer i WaterCircles Norge opphører. Medlemmene vil fortsatt være forsikret i WaterCircles Norge på samme måte som tidligere også etter 2017.
LMK vil følgelig søke en ny samarbeidspartner for en videreføring av LMK-forsikringen, men dette forholdet er fremdeles ikke avklart. Mer informasjon rundt dette vil komme når avklaringer her har funnet sted.

For Styret i LMK
Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK

 

Vårmønstringen 14. mai

Vårmønstringen og kaffetreff hos Kirsten & Geir

Håper vi sees på Vårmønstringen 14 Mai kl 1000 på Gamle Fornebu.
Kirsten og Geir følger opp de siste årenes tradisjon og inviterer til TR- samling med kaffe og vafler kl.09.00 i Røahelllinga 5 den 14. mail. Felles avkjøring til Fornebu.

Gi beskjed om du kommer til Kirsten & Geir HER

VÅR.indd

Årsmøte TR-Register Norway 7. mars 2017

24 stemmeberettigede stilte på årsmøtet i TR-Registeret. Link til protokoll fra årsmøtet.
OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAChristian Skottun innledet på møtet med tema:
«Turløp med Triumph, roadbook og mye godt humør»

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Helge Roald viste video og bilder fra ETRM 2016 i Italia.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Venke Ekrem mottok klubbens første hederspris for hennes innsats med arrangering av europatreffet i Norge i 2013, etablering av TR-Register Norway og styrearbeid fra etableringen og frem til årsmøtet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nyvalgt styre i TR-Register Norway.
Fra venstre: Gunnar Torper (ny), Bjarne Refsnes, styreleder (gjenvalg), Tom Berve, internasjonal koordinator (gjenvalg), Morten Engum (ny) og Runar Sand (ikke på valg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøte TR-Register Norway 7. mark kl 1800 i lokalene til Bilforlaget, Hovfaret 17B, Skøyen

Agenda for årsmøtet i TR-Register Norway

Christian Skottun innleder på møtet med tema:

«Turløp med Triumph, roadbook og mye godt humør»

skottunÅrsmøte

 1. Innledning
 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å undertegne protokollen
 3. Registrering av stemmeberettigede medlemmer
 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 5. Status LMK-Forsikring
 6. Årsberetning og regnskap 2016
 7. Budsjett for 2017
 8. Fastsettelse av kontingent (for 2018)
 9. Årshjul for 2017
 10. Innkomne forslag
 11. Valg
 12. Sosialt samvær og konstituering av styret

Kjør inn på parkeringsområdet foran COOP butikken. I enden er det nedkjøring til parkeringsanlegg. Kjør ned i plan 2 og parker på venstre side på plasser med rødt merke BIL.

Gå opp igjen til inngang 17B. Ring på knappen merket «BILFORLAGET»

Eller ring Tom Berve 92840058 hvis ikke det er noe respons.

Parkerer du andre steder er det krav om parkeringslapp – gratis to timer.
Etter det får du bot, det er helt sikkert!

LMK har sagt opp samarbeidsavtalen med WaterCircles Norge AS

Vedlegger infoskriv mottatt fra LMK.

LMK har sagt opp Samarbeidsavtalen med WaterCircles Norge AS

LMK skriver:

LMK-forsikringen vil bli videreført, og dette får ingen umiddelbare konsekvenser for dem som allerede har en LMK-forsikring. LMK vil komme med ytterligere informasjon når dette foreligger, og nytegning av LMK-forsikring vil derfor inntil videre fortsette som normalt.

Vi kommer med mer informasjon etterhvert som det foreligger.

 

exTReme + kalender 2017

exTReme3exTReme
Det er besluttet at exTReme skal komme ut en gang i året (desember). Magasinet vil dekke TR-året 2016.

Send derfor inn bilder og tekst fra dine TR-opplevelser til post@tr-register.no.

Vi må ha materialet senest 20/11 for at det skal komme med.

januar

 

 

 


Kalender
Vi planlegger også å gi ut en kalender for 2017. Der får en TR sin helside hver måned.
Send inn ditt bilde du ønsker å få med i kalenderen, kanskje blir du en av de 12.
Digitalbildet bør være på minst 2478 x 3507 pixels.

 

Kongsbergknekken 13. august 2016

Løpet arrangeres i år for 17. gang.  Det legges ut informasjon på hjemmesiden til
Kongsberg Automobilselskap.

kongsbergknekken2
Plan for dagen:

 • Samling i Kongsberg seinest kl. 09:00 hjemme hos oss, Kongsbakken 55. Vi har varm kaffe fra 08:00.
 • Kl. 09:15 avreise til sentrum for påmelding. Løpet er populært og det er satt et tak på 200 biler. Viktig at vi er tidlig ute. Påmeldingsavgift kr. 200,- pr. bil.
 • Kl. 11:00 starter løpet som går på veier i området rundt Kongsberg.
  Årets løype er ikke satt ennå, men var i fjor på 62,5 km med poster og oppgaver av forskjellig art. Erfaringsmessig tar det noe tid å få alle bilene ut fra samlingsplassen.
 • Det er litt tid til å se på de andre bilene før og etter løpet, og i tiden frem mot premieutdeling (ca. kl. 15:00).
 • Denne gangen vurderer vi å inkludere en overnatting lørdag til søndag med en hyggelig kjøretur på søndag. Dette vil da bli TR-Registerets weekendtur 2016.
 • Påmeldingsfrist: fortløpendeGi tilbakemelding HER.

  Håper å se dere!

  Gro og Runar Sand
  TR-Register Norway – avdeling Kongsberg

Vellykket teknisk dag hos Ove

VerkstedhallenMange kokker, lite sølFem TR6 trosset regn og kulde, og deltok på TR-Registerets første tekniske treff. Ledsagerne fikk en splitter ny Mercedes E-klasse til disposisjon og dro til Magnor og Charlottenberg.

Alle bilene fikk seg en tur på løfte-bukken og ble behørig inspisert. det ble avdekket en god del småting som uten utbedring kunne blitt til en dyr affære.

Karl fra Castrol disket opp med grillmat.

InnegrillingVi høstet god erfaring som vi tar med i planleggingen av neste teknisk treff som vil være i forkant av Italiaturen for de TR som skal dit.

Vi legger opp til nyttt TReff åpent for alle medlemmer til neste vår.

 

1-20-DSC_0021

 

 

Vårklar TR – teknisk dag hos Ove 30. april

Ta med TR og ledsager for en hyggelig og nyttig dag hos Ove Billerud på Skotterud!

Oppmøte ved Shellstasjonen på Strømmen lørdag 30. april kl 1030.
Vi kjører til Skotterud via Bjørkelangen (86km) og ankommer ca kl 1200.
Ledsagerne drar på guidet tur med lokalte kulturopplevelser (og sikkert harryhandling) med May.
Driverne får teknisk gjennomgang av TR i tur og orden i Oves verksted. Ove leier inn nødvendig testutstyr som dekkes av deltagerne (estimert kostnad per bil NOK 500)

Sjekkliste vi går gjennom for vårklar TR: Vårsjekk TR hos Billerud Motor Sport 2016.

Meld deg på HER

Triumph_TR6_restoration_project

Gjør din TR vårklar hos Ove!