Årsmøte i TR-Register Norway

 TRregisterÅrsmøte i TR Register Norway avholdes
Torsdag 17. mars 2016 kl 1800,
NVKs klubblokale i Kjelsåsveien 145, Oslo
(ned bakken med bom, fra parkeringsplassen til Norsk Teknisk Museum).

Meld fra om du kommer eller gi din fullmakt HER
Det er også tid for å betale medlemskontingent for 2016. Medlemskontingenten er som i fjor NOK 350 for hovedmedlem og NOK 50 for familiemedlem.
Medlemskontingenten betales inn til TR-Register Norway på konto
1503.42.16301.
Merk innbetaling med NAVN.

Husk at du må ha betalt medlemskapet for å ha stemmerett på årsmøtet.
Eventuelle saker du ønsker tatt opp til behandling må sendes post@tr-register.no senest fire uker før årsmøtet.

Årsberetning 2015 og saksliste

Håper vi ser deg.