Merverdiavgift på e-handel (VOEC)

voecEtter 1. april er det blitt nye regler for E-handel fra utland, VOEC.

Flere har opplevd en del «støy»  i starten ved at både selger og speditør begge har belastet norsk MVA.

Tolletaten har info her: https://www.toll.no/no/netthandel/1.april/voec/ Kort fortalt gjelder dette alle varer av lav verdi enkeltvis, (inntil kr 3000,- pr stk selv om det totalt handles for mer i samme forsendelse). Selger skal registrere seg og kreve inn norsk Mva. Det skal da ikke være tollbehandling og dermed heller ikke grunnlag for transportør til å kreve inn ekstra gebyr.

Unntatt uansett beløp er særlige varer:

  • Næringsmidler (f.eks. mat, drikke, kosttilskudd, vitaminer)
  • Varer med restriksjoner (f.eks. legemidler, våpen, alkohol, tobakk)
  • Varer med særavgifter (f.eks. sukker, drikkevareemballasje smøreoljer, hvitevarer med klimagass)

Så er det et viktig forhold til: Selger/nettbutikk må være registrert i VOEC hos norske myndigheter, liste finnes. De skal også klart oppgi dette. Av de mest interessante aktører i England for vår del er pr 30/6-2020 Rimmers registrert og oppgir at det ved salg til Norge kreves inn 25 % Vat/Mva. Moss finner jeg ikke i listen, antakelig vil de i lys av en overgangsordning handle som tidligere en stund.  Her skal det være oppdatert liste over de tilbyderne /nettbutikkene som er registrert: https://www.skatteetaten.no/globalassets/bedrift-og-organisasjon/voec/voec-registrerte-tilbydere-17.06.20.pdf

Ved kjøp fra utland er det viktig å sjekke å passe på at det ikke blir krevet Norsk Mva av selger og i tillegg innkrevd Mva og gebyr for fortolling fra speditør. Fungerer alt skal det blir enklere og billigere å handle av de som er VOES registrert, evt fra forhandler i Norge som ordner alt.