exTReme + kalender 2017

exTReme3exTReme
Det er besluttet at exTReme skal komme ut en gang i året (desember). Magasinet vil dekke TR-året 2016.

Send derfor inn bilder og tekst fra dine TR-opplevelser til post@tr-register.no.

Vi må ha materialet senest 20/11 for at det skal komme med.

januar

 

 

 


Kalender
Vi planlegger også å gi ut en kalender for 2017. Der får en TR sin helside hver måned.
Send inn ditt bilde du ønsker å få med i kalenderen, kanskje blir du en av de 12.
Digitalbildet bør være på minst 2478 x 3507 pixels.